20. August 1971


Dayton Hara Arena, Dayton, Ohio, USA